Návody k údržbě

Návod k obsluze

Pro uživatele oken jsou důležité následující informační materiály pro všechny typy otevíravě-sklopných oken s podrobnými instrukcemi, týkajícími se správného používání a údržby kování Winkhaus.

  • ZOBRAZIT DETAIL a) otevírání sklopných oken a balkónových dveří
  • ZOBRAZIT DETAIL b) otevírání sklopných oken a balkónových dveří s úsporným větráním - mikroventilací

Pokyny k údržbě

Tato okna jsou vybavena OS kovánímfirmy Winkhaus. Kování firmy Winkhaus je lehceovladatelné a pracuje bez závad. Nejlepší materiály a dokonalé zpracování zajišťuje dlouhou životnost.

Jednotlivé části kování musí být na místě jejich použití pravidelně zkoušeny a musí být kontrolováno jejich opotřebení. Podle potřeby je nutné dotáhnout připevňovací šrouby, resp. některé díly vyměnit. Kromě toho musí být nejméně jednou ročně provedeny následující údržbové práce:

  • všechny pohyblivé díly a všechny uzavírací body OS kování se musí promazávat a pro čištění je možno používat jen takové čistící prostředky a prostředky pro údržbu, které nenaruší antikorozní ochranu kování
  • seřizovací práce na kování obzvláště v místě rohového vedení a nůžek - stejně jako výměnu dílů, vysazování a zavěšování otevíravých křídel může provádět jen odborně způsobilá firma. Při ošetřování vnějších poloh (např. při natírání oken a balkónových dveří) musí být všechny části kování chráněny také proti zněčištění.