Nezařazené

Origami – umění skládat papír

Název origami pochází ze dvou japonských slov oru – skládat, kami – papír. Z toho je patrné, že jde o skládání papíru.
První zmínky o origami pochází někdy z 9. století našeho letopočtu, a to zejména pro náboženské účely Šintoismu. Šintoismus je původní japonské náboženství a přes vliv například buddhismu je v Japonsku stále populární.
O papíru, ze kterého se jak tehdy, tak dnes origami vyrábí, se Japonci dozvěděli od Číňanů. Ty původně postup na výrobu drželi v tajnosti. To se jim však nepovedlo. Okolo 17. století se stává origami jedním z nejpopulárnějších způsobů zábavy a o téměř dvě století později je považováno za právoplatné umění. Se skládáním se seznamují děti již ve školce nebo na základní škole. Také v Japonsku najdeme mistry, kteří tráví v podstatě celý život skládáním origami a jsou ostatními velice váženi.
Nejznámější origami je pravděpodobně papírový jeřáb, japonsky nazývaný Orizuru. Pro Japonce je jeřáb posvátné zvíře, o kterém se říká, že žije tisíc let. Vypráví se legenda, že ten, komu se podaří za jeden rok poskládat tisíc jeřábů, může si něco přát. Legenda je využívána hlavně mezi nemocnými, kteří věří, že se uzdraví.
papírové hvězdičky
Jeřáb je také součástí pomníku dětským obětem při atomovém útoku na Hirošimu. Pomník znázorňuje děvče jménem Sadako Sasaki držící v ruce nedokončeného jeřába. Sadako přežila útok na Hirošimu, ale umírá na nemoci z ozáření a leukémii. Před svou smrtí poskládala právě tisíc jeřábů ve víře, že se uzdraví.
Umění origami můžeme rozdělit na dvě základní odvětví: tradiční a moderní.
papírové origami
tradičnímupotřebujeme jen papír a zručné ruce. Většinou se skládají podle návodu, tudíž jsou origami téměř totožné. Opakem jsou origami moderní. Při skládání můžeme použít jak nůžky a lepidlo, tak vlastní fantazii. Nikde nemáme jasně dáno, jak má toto origami vypadat a jestli má mít nakreslené oči nebo ne.
V dnešní době je umění origami známo po celém světě, má nespočet obdivovatelů a v jeho kráse se najdou děti i dospělí.