Vymoženost nebo nutnost

V každém oboru nebo zaměstnání se nalezne něco, co se stává velmi problematickou a zatěžující situací jak pro zaměstnance, tak pro provozovatele nebo samotné majitele. Bohužel…