Jak nám může pomoci regresní terapie?

Mnoho z nás trpí nejrůznějšími chronickými fyzickými či psychickými problémy. Žít s nimi leckdy není snadné, a tak není divu, že se jich snažíme jakýmkoliv způsobem zbavit. Na valnou část z nich je bohužel moderní medicína krátká – dokáže je pouze zmírnit či potlačit, avšak nikoliv nás jich úplně zbavit.

Proto je jen logické, že hledáme řešení jinde. Jednu možnost nabízí teorie minulých životů. Ta říká, že naše duše není na Zemi poprvé, a veškeré tyto problémy pochází z toho, co jsme si prožili v minulých životech. Pokud má například někdo astma, pak je možné, že předtím zemřel udušením. Pokud se bojí výšek, skonal pádem z velké výšky, a podobně. Abychom se pak svých problémů zbavili, stačí jen, abychom pochopili, kde mají příčinu, a vyrovnali se s ní.

regrese1

Otázkou však je, jak to udělat, vzhledem k tomu, že na naše minulé životy nemáme žádné vzpomínky. A právě zde přichází ke slovu regresní terapie Hlubinná regresní terapie. Zde se nám pokusí pomocí hypnózy a podobných metod tyto vzpomínky oživit. Pak už bude jednoduché najít příčinu našich potíží, a tak se s ní vypořádat.

Samozřejmě že to není její jediný účel. Mnoho lidí žádné problémy nemá, avšak jsou zvědaví, kým kdysi byli. I zde může regresní terapie pomoci. Avšak je třeba počítat s tím, že není zadarmo, a zdravotní pojišťovna ji rozhodně nehradí.

Zbývá však poslední, avšak zásadní otázka, zda vůbec může fungovat. Nejde nakonec jen o podvod? Bohužel, jde. Ačkoliv je samozřejmě možné, že reinkarnace existuje, není možnost, jak bychom mohli vyvolat vzpomínky na minulý život.

regrese2

Celý problém spočívá v tom, že vzpomínky jsou ve své podstatě spojení určitých neuronů v mozku. To se navíc s každým jejich vyvoláním poněkud mění. I proto jsou policisté opatrní při akceptování očitých svědectví jako nezvratného důkazu.

A my víme, že v mozku novorozence, v oblasti paměti, prakticky žádná taková spojení nejsou. Nemá tedy prakticky žádné vzpomínky. A to jak na současný život, tak i na ten minulý.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup